ขั้นตอนการใช้งานสลากกินแบ่งรัฐบาล1. เลือกเมนูคำนวนหวย จากนั้นเลือกสลากกินแบ่งรัฐบาล2. กำหนดรูปแบบของสูตรตามที่ต้องการ ดังนี้
   - จำนวนตัวอักษรที่ใช้สร้างสูตร เป็นการกำหนดตำแหน่งตัวเลขจากงวดก่อน (งวดย้อนหลังที่ใช้สร้างสูตร) ว่าจะใช้กี่ตัว
   - จำนวนตัวเลขที่ใช้สร้างสูตร เป็นการกำหนดจำนวนตัวเลขที่นำมาสร้างเป็นสูตร
   - งวดย้อนหลังที่ใช้สร้างสูตร เป็นการนำงวดย้อนหลังเพื่อมาสร้างเป็นสูตร โดยถ้าเป็น 1 หมายถึงงวดล่าสุด
   *** แนะนำว่าควรใช้รูปแบบ 3-3-1 ***
   - ตรวจสอบย้อนหลัง(งวด) เป็นการกำหนดให้โปรแกรมตรวจงวดย้อนหลังเพื่อดูว่าสามารถหาสูตรได้ถูกต้องหรือไม่
   - สูตรที่ต้องการ เป็นหาเลขเด่นในแต่ละสูตรโดย HTF หมายถึงเลขเด่นหลักร้อยสิบหน่วย HT หมายถึงเลขเด่นหลักร้อยสิบ HF หมายถึงเลขเด่นหลักร้อยหน่วย TF หมายถึงเลขเด่นหลักสิบหน่วย ซึ่งโปรแกรมจะตรวจสอบเลขที่เข้าแต่ละหลักอย่างน้อย 1 ตัว
   - จำนวนสถิติที่ใช้ เป็นการกำหนดให้โปรแกรมหาสูตรที่ถูกตามจำวนงวดที่กำหนด
   - ผิดไม่เกิน เป็นการกำหนดให้โปรแกรมหาสูตรที่ผิดได้ไม่เกินกี่งวด
   - เปรียบเทียบ เป็นการกำหนดให้โปรแกรมเปรียบเทียบผลที่ได้จากสูตรกับงวดที่ใช้ในการตรวจสอบกี่ตัว ปกติจะตั้งค่าไว้ที่ 1 ตัว3. เลือกผลลัพธ์ของสูตรที่ต้องการแล้วกดที่ปุ่มเลือกสูตร เพื่อนำผลลัพธ์ไปใช้ประมวลผล


Topสูตร สูตรหวยออนไลน์

เป็นเว็บไซต์ที่ใช้ในการค้นหาสูตรหวยแบบออนไลน์จากสถิติ โดยผู้ใช้สามารถเลือกใช้สูตรได้เองเพื่อคำนวณเลขที่จะออกในอนาคต

© Copyright 2018 Topสูตร - All rights reserved.